1623 кандидат-студенти се явяват на изпитите в Пловдивския университет

Над 1600 кандидат-студенти на предварителните изпити на Пловдивския университет през юни
 
Традиционно най-масов е изпитът по български език, на него ще се явят 934 души
 
Общо 1623 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити от 2 до 5 юни в Пловдивския университет, като много от тях избрали да участват в няколко изпита. На първата дата – 2 юни ще се проведе изпитът по български език, който традиционно остава на масовият за прием в ПУ.  И тази година не е изключение – записаните кандидати са 934.
 
По 5 предмета ще има писмен изпит на 3 юни: психология, география на България, биология, музика и изобразително изкуство (в два кръга). За тях съответно са дали заявка 92, 49, 73, 5 и 31 души. 
 
На следващия ден ще се проведат изпитите по ис¬то¬рия на Бъл¬га¬рия с 231 записани кандидати, ма¬те¬ма¬ти¬ка със 183-има и хи¬мия 22-ма. В последния ден на предварителните юнски изпити – 5 юни, ще се проведат писмените изпити по английски език и информатика, за които са подали документи съответно 239 и 130 кандидат-студенти. На същата дата е и тестът със събеседване по физика, за него са записали 8 кандидати. 
 
Начало на изброените изпити е от 9.00 часа, а изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности, на който ще се явят 129 души,  ще се проведе от 2 до 5 юни от 14.00 до 17.00 часа в Рек¬то¬ра¬та на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив. 
 
Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през месец юли конкурсни изпити.
 
На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2017/2018 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят на изпити, но не участват в класирането.
 
С получените оценки кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на същите конкурсни изпити в редовната кампания през юли, ако получената оценка не ги задоволява. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка.
 
Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове:  от  13 юни до 27 юни 2018 г. в университета, в бюрата по градове (до 27 юни 2018 г.) или по интернет (до 25 юни 2018 г., през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg).
 
Служебни бележки за оценки от предварителните изпити се получават след обявяването на резултатите от съответните изпити, проведени през юли.
 
Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока), както и тези,  получили отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност. За специалностите с два конкурсни изпита в балообразуването изискването е отлични оценки и по двата предмета.
 
Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи – от 13 юни до 27 юни 2018 г. В случай, че все още не са получили дипломата си за средно образование, попълват декларация, с която се задължават в срок до 5 юли 2018 г. да я представят. При неспазване на срока кандидатите губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ става на 1-во класиране, като формират максимален бал 36,00.
 
Ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади, състезания или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга/-и специалност/-и, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове. Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава. Когато семестриалната такса за новата специалност е по-висока, доплаща разликата.

Общо 1623 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити от 2 до 5 юни в Пловдивския университет, като много от тях избрали да участват в няколко изпита. На първата дата – 2 юни ще се проведе изпитът по български език, който традиционно остава на масовият за прием в ПУ.  И тази година не е изключение – записаните кандидати са 934.

 

Вашият коментар