196 отлични оценки на предварителните изпити в ПУ

Записването за редовната сесия ще продължи от 14 до 28 юни, а изпитите ще се проведат от 2 до 6 юли

Общо 196 отлични оценки отчита на предварителните си изпити Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. От тях пълните шестици са 32, а отличните оценки между 5.50 и 5.90 – 164. С резултат „Много добър“ са се представили 463 кандидат-студенти, а с „Добър“ – 639. Оценки „Среден“ и „Слаб“ имат съответно 308 и 296 от явилите се. Данните коментира зам.-ректорът по учебна и издателска дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Мария Стоянова.

Тя припомни, че участие в предварителната изпитна сесия през м. юни са заявили 1612 души. Общият брой на явяванията обаче – тъй като един кандидат често държи повече от един изпит, е 1866, което е със 128 явявания повече, сравнено с предварителната кампания през 2016 г. 

От 3 до 6 юни се проведоха предварителни изпити по български език, английски език, история на България, география на България, психология, математика, информатика, биология, физика, химия, теология.

По традиция най-масовият изпит и тази година бе по български език – на 3 юни. На него са се явили 895 кандидати, което е с 59 повече спрямо миналата година, когато са участвали 836 души. Успешно изпита по български език са положили 734 човека, което отговаря на 82% от явилите си.

Най-голям е броят на отличните оценки по информатика – 27 при 114 отишли на изпита. От тях 19 са оценени с 6.00, а 8 са получили 5.50 – 5.90 по шестобалната система. 

От изпита по математика на 5 юни има 30 отлични оценки, 6 от тях са пълни шестици. Много добрите оценки са 87, а добрите 97. Едва 10 са с резултат „Среден“. Общият броя на явилите се по този предмет е 224 – с 60 души повече спрямо миналата година по същото време.

По математика, както и по информатика, биология, физика, химия и теология няма слаби оценки. Единствено на изпита по география на България не са получени отлични оценки, показва статистиката. По тази дисциплина също има завишение на броя явили се спрямо миналата година – 86 срещу 61 през 2016 г.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през месец юли конкурсни изпити, уточняват от ПУ „Паисий Хилендарски“. На предварителните кандидат­студентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2016/2017 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят на изпити, но не участват в класирането.

С получените оценки кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на същите конкурсни изпити в редовната кампания през юли, ако получената оценка не ги задоволява. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка. Информация за условията и сроковете за участие в класиранията на ПУ „Паисий Хилендарски“ само с оценка от предварителните изпити е публикувана на сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“  и в кандидатстудентския справочник за новата академична 2017/2018 година.

Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове:  от  14 юни до 28 юни 2017 г. в университета, в бюрата по градове (до 26 юни 2017 г.) или по интернет – през сайта

От 14 до 28 юни започва да тече и срокът за подаване на кандидатстудентски документи за редовните изпити на Пловдивския университет. В този период документи ще се приемат и през почивните дни.

Конкурсните изпити от редовната сесия ще се проведат от 2 до 6 юли 2017 г. На първата дата е изпитът по български език. За 3 юли са насрочени препитванията по предметите история на България, английски език и информатика. Комплексният изпит по физическо възпитание ще се проведе в рамките на два дни – 3 и 4 юли. Изпитите по психология, география на България, химия и испански език са на 4 юли. На следващия ден са биология, физика, френски език и немски език. Още 4 изпита са насрочени и за последния ден от сесията – 6 юли: математика, теология, изобразително изкуство и музика.

 

Вашият коментар