442 абсолвенти ще получат дипломи от ФМИ на Пловдивския университет

Отличниците във Випуск 2018 са 144, на промоцията ще присъстват и настоящи и бъдещи работодатели на възпитаници на факултета

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 30 март, събота, тържествено ще връчи дипломите на 442 абсолвенти от Випуск 2018. От тях 144 завършват с отличие. Дипломираните 323 бакалаври, от които 79 отличници, и 119 магистри, сред които 65 отличници, от специалности в областта на информатиката, математиката и информационните технологии ще бъдат приветствани както от ръководството на университета и факултета, така и от техни настоящи и бъдещи работодатели и от представители на местните и държавните власти.

Випуск 2018 е 54-ият пореден във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, а самият факултет е сред най-големите и най-авторитетните в страната. В него годишно се обучават около 2400 бакалаври, магистри и докторанти в най-съвременни направления на софтуерните технологии, информатиката и математиката.

Учебните планове и програми периодично се актуализират, за да отговарят на изискванията на пазара на труда, потвърди деканът на ФМИ проф. д-р Антон Илиев. Интересът на кандидат-студентите и конкурирането им при приема в бакалавърските специалности по информатика за поредна година бяха големи, припомни проф. Илиев.

Към кадрите на Факултета по математика и информатика в ПУ „Паисий Хилендарски“ проявяват традиционен интерес и много водещи компании и институции, в които към момента са реализирани успешно голям брой наши възпитаници, разказа още деканът. Част от тези фирми и тази година ще наградят абсолвентите. 

Утвърдени специалисти от бизнеса ежегодно се включват в процеса на обучение на студентите чрез провеждането на редица избираеми курсове. Същевременно, вече шеста поредна учебна година, всички студенти от бакалавърските специалности на ФМИ в областта на информатиката и информационните технологии провеждат обучение в компании чрез практиките по специалността и преддипломния си стаж, включени в учебните планове. За трета поредна година бе организиран и летен стаж, разказа проф. Илиев.

Вашият коментар