53-тата учебна година на АМТИИ е повод за гордост

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство открива в понеделник, 18 септември, своята 53-та учебна година.Тържеството ще се състои от 10 часа в Концертната зала на Академията. Водещото висше учебно заведение по изкуствата стартира учебната година с основателно чувство на гордост.

Всички действащи до момента докторантски програми на АМТИИ –„Хореография“, „Музикознание и музикално изкуство“, „Методика на обучението по музика“, „Методика на обучението по изобразително изкуство“ и „Изобразително изкуство“ получиха държавна оценка над 9 и са акредитирани за максималния срок от 6 години.

Акредитация за 5 години получи и новата докторантска програма „Приложни, изящни изкуства и дизайн“.

Отчитайки своята мисия на център на изкуствата и предизвикателствата пред „Пловдив-Европейска столица на културата 2019“, през новата 2017/2018 учебна година АМТИИ продължава да утвърждава програми, свързани с подготовката на кадри за мениджмънт в сферата на изкуствата и културата. Магистратурите „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ са концентрирани към изграждането на експерти в областта на управлението и комуникациите, а „Аниматор изкуство в туризма“ създава арт-специалисти за все по-развиващата се в Пловдив и страната туристическа индустрия.

През тази година акцент в научната дейност на Академията е Международната научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, която ще се проведе на 12 и 13 октомври с участието на повече от 60 лектори от страната и чужбина. Целта на събитието е създаване на пространство, в което академизмът е водещ при споделяне на изследвания, опит и предизвикателства пред научната общност, както и обмяна на научен потенциал на изследователи, които работят в областта на изкуствата в България и по света.

Вашият коментар