Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ гласува заместниците на проф. д-р Запрян Козлуджов

Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" гласува на първото си заседание, след проведеното Общо събрание на 20 април 2015 г., новите заместници на проф. д-р Запрян Козлуджов. През втория си мандат ректорът на най-голямото висше училище извън столицата ще бъде подпомаган от трима заместници и един функционален декан, съобщиха оттам.

За член на новото ръководство на Пловдивския университет бе избран доц. д-р Христо Крушков, зам.-декан на Факултета по математика и информатика, който поема ресора „Информационна инфраструктура, система за качество и акредитация и изнесено обучение“. Досегашните заместник-ректори – доц. д-р Мария Стоянова, която е зам.-декан на Химическия факултет, и проф. д-р Невена Милева, ръководител на катедра ЕКИТ във Физическия факултет, ще продължат да подпомагат работата на проф. Козлуджов и през новия му мандат. Доц. Стоянова ще отговаря за учебната и издателска дейност, а проф. Милева – за  научноизследователска и проектна дейност и международно сътрудничество на висщето училище в Пловдив.

Тримата са с дългогодишен опит и добри атестации за работата си в университета и в научните среди в страната и чужбина, коментира избора проф. Козлуджов.

За функционален зам.-декан по спортни и социални дейности Академичният съвет на ПУ определи проф. дпн Веселин Маргаритов, а за помощник-ректор – н.с. Румен Киров.

 

За автора

Вашият коментар