Дипломират се новите артмениджъри и пиари в сферата на изкуството

Магистрите от управленските специалности „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ от АМТИИ ще проведат публичната защита на своите дипломни работи

Това ще се случи на 28 юни 2018 г. от 9.00 часа в зала АМТИИ. Проблематиката на научните разработки обхваща широк спектър от  управленски въпроси в сферата на музикалното, танцово и театрално изкуство, мениджмънт на фестивали или конкретни арт институции. Ръководители на дипломните работи са доц. д-р Живка Бушева, доц. д-р Татяна Стоичкова, доц. д-р Емилия Константинова, доц. д-р Любомир Караджов и ас. д-р Сюзанна Арутюнян-Василевска. 

Това е 14-ият пореден курс „Артмениджмънт“ и 8-ми поред за „PR на арторганизации“. За тези години в магистърските програми на АМТИИ са се дипломирали много от настоящите и бъдещи директори на драматични, куклени и оперни театри в страната, артмениджъри на национални и регионални фестивали, ръководители и PR-мениджъри на държавни, общински и частни институции, свързани с изкуството.

Създадената в АМТИИ теоретична и практическа школа за управление и комуникационен мениджмънт на арторганизации отразява творческия дух на Пловдив и  значимостта на АМТИИ като център за развитието на българското изкуство и култура. 

Вашият коментар