Информация за признаване на дипломите в чужбина

Зам.-министър Петя Евтимова ще даде начало на информационните дни, свързани с проекта  “Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни”. Разработката се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
 
По време на информационните дни ще бъдат представени основните принципи за предоставяне на електронни услуги съгласно Общата стратегия за електронно управление в Република България и тяхната реализация в контекста на академичното признаване.
 
Информационните дни се организират от Националния център за информация и документация (НАЦИД) в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна. В тях участие ще вземат представители на висшите училища, на компетентни органи по регулираните професии в България, на организации и фирми, извършващи образователни услуги. Кампанията е за студенти и за всички, които проявяват интерес да бъдат запознати с признаването на квалификации на висшето образование и резултатите от проекта. 

Вашият коментар