Избор на ректор и на Академичен съвет в ПУ „Паисий Хилендарски“ на 20 април

На 20 април, понеделник, в „Новотел“ – Пловдив ще се проведе Общо събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ за избор на ректор и Академичен съвет с мандат за следващите 4 години. Събранието е насрочено от 10:30 часа в зала „Пловдив“.

В процедурата по избора ще вземат участие 390 делегати, сред които има представители на всички 9 факултета на висшето училище, на двата филиала в Смолян и Кърджали и на Техническия колеж към университета в Смолян. Освен хабилитираните лица, сред делегатите са и 63 студенти – 45 представители на Студентски съвет и 18 докторанти. Присъствието на две трети от всички делегати е необходимият кворум за провеждането на избор, съобщиха от ПУ „Паисий Хилендарски“.

В дневния ред на Общото събрание е включено обсъждане и приемане на отчета на Ректора проф. д-р Запрян Козлуджов за изминалия мандат – 01.03.2011 г. – 31.03.2015 г., както и отчет на Контролния съвет към университета.

Очтетите на зам.-ректорите доц. д-р Мария Стоянова, проф. д-р Невена Милева и проф. д.м.н Георги Тотков – съответно за учебна дейност, за научноизследователска дейност и за информационната и филиална инфраструктура, са предварително качени на сайта на Пловдивския университет.

До момента единствената издигната кандидатура за ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ е тази на проф. д-р Запрян Козлуджов. Общо 45 са членовете на Академичния съвет, който също ще се избира от делегатите. Ще бъде избран и нов състав на Контролния съвет към университета.

 

За автора

Вашият коментар