Кандидатстудентски курсове стартира Факултетът по математика и информатика на ПУ

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ стартира поредица от компютърни, специализирани и кандидатстудентски курсове, които ще се провеждат в събота и неделя.

Първите два курса започват на 7 януари. В единия курсистите ще овладеят информационни технологии за подготовка и обработка на текстови документи и работа с таблично представени данни, както и техники за реализиране на атрактивни презентации. В другия ще се запознаят със системите за управление на бази данни и съвременните компютърни мрежи и комуникационни принципи. Хорариумът на двата курса е 40 учебни часа, а таксата – 270 лева. Лектори са преподаватели от катедрите „Компютърни технологии“ и „Компютърни системи“.

На 28 януари започва курсът по информатика с продължителност 80 учебни часа. Занятията ще води зам.-ректорът на Пловдивския университет проф. Христо Крушков. ПУ „Паисий Хилендарски” е сред малкото университети в страната, които имат кандидатстудентски изпит по информатика, а кандидат-студентите проявяват огромен интерес към този курс и звънят още от началото на учебната година, обясниха от Учебен отдел на висшето училище. Оттам уточниха, че най-вероятно големият интерес към тези подготвителни часове се дължи на факта, че през последните две години петима кандидати се борят за едно място в най-търсената специалност в Пловдивския университет – „Софтуерни технологии и дизайн“.

През м. януари Факултетът по математика и информатика стартира и кандидатстудентски курс по математика със същия хорариум. С придобитите знания зрелостниците ще могат да се подготвят и за матура, обясни проф. Крушков.

Подготовката по всеки от двата предмета – математика и информатика, струва 540 лева, кандидат-студентите имат възможнсот да ги платят и на две вноски. За тези, които платят таксата наведнъж, има отстъпка от 40 лева, обясниха от ФМИ.

На 6 февруари ще започне курсът „Бизнес комуникации на английски език“, предназначен да запознае обучаемите с основите на вербалната и невербалната комуникация в света на деловите отношения. Необходимо е курсистите да притежават езикови знания и умения на ниво A2-C2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Занятията ще водят зам.-деканът на ФМИ доц. Иван Шотлеков и гл. ас. Ваня Иванова. Хорариумът е 40 часа, а таксата – 270 лв.

 

Вашият коментар