Лекция, посветена на анатомичните изследвания на мозъка с компютър провеждат в МУ

Професор д-р Богдан Драгански от Университета на Лозана, Швейцария ще гостува на Медицински университет – Пловдив. Това ще се случи във вторник, 12 януари от 13 часа. Тогава пред специалисти той ще представи лекция на тема „Анатомични изследвания на мозъка с помощта на компютър – alea iacta est ".

„Нашата цел е да се създадат невробиологични обяснения на пластичността на невронните механизми. Това ще помогне на клиницистите да взимат правилни решения за терапията на пациентите и да се правят прогнози за възстановяване на пациентите с мозъчни лезии ”, казва проф. Драгански, който като невроучен участва и в десетгодишния международен проект за човешкия мозък ("Human Brain Project"). 

За значението на изследването на мозъка с компютър ще стане ясно по време на неговата лекция в учебната зала на Kомплекса за транслационна невронаука в МУ-Пловдив на бул. „Васил Априлов” 15 А. 

С тази лекция продължава специализираното обучение в новооткрития Комплекс за транслационни невронауки, изграден по проект на МУ-Пловдив.

За автора

Вашият коментар