МУ-Пловдив започва да провежда курсове по спешна медицина в специален център

Динамичното развитие и предизвикателствата на съвременния свят налагат необходимостта всеки от нас да има познания как да реагира при бедствия, аварии, пътнотранспортни произшествия и други, за да окаже на пострадалите жизнено важната домедицинска/ доболнична помощ.

Обучението в Технологичния център по спешна медицина се осъществява в оборудвана симулационна стая за тренировъчните упражнения. Прилага се  иновативен метод (supply chain simulator). Използва се Е-пациент (симулатор за практически упражнения) с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време: сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане, физическо представяне на звуци (сърце, бял дроб, черва), както и промени в проходимостта и достъп до дихателни пътища.

Обучителните програми за подготовка на немедицински и медицински персонал в сферата на спешната доболнична дейност и евентуално включване в националната здравна политика  са на български и на английски език.

Отделните курсове имат различна продължителност и са насочени към лица с различно ниво на подготовка:

  • начални, краткосрочни – за немедицински персонал;
  • основен курс за немедици;
  • опреснителен курс за лица с немедицински познания и образование, преминали вече начално ниво на обучение;
  • надграждащ курс за лица с медицинска подготовка за осъвременяване на знания и умения (алгоритми на поведение);
  • специализирани курсове за подготовка на лица с немедицински познания за оказване на домедицинска помощ при специфични и рискови за живота инциденти.

На курсистите се предоставят материали за самоподготовка и алгоритми за поведение при спешни ситуации. Придобитите знания са от жизнено значение и са необходими за всеки човек в ежедневието. Завършилите лица получават сертификати, които са предимство при кандидатстване за работа, свързана с рискови за здравето произшествия – санитари, болногледачи, шофьори на линейки и пр.

 

За автора

Вашият коментар