МУ посреща известен професор за отворена лекция

Професор Дан Грийнберг ще изнесе лекция пред академичната общност на Медицински университет-Пловдив

Публичната лекция на тема „По-евтино, почти толкова добро: максимизиране на резултатите за здравето на населението при ограничен бюджет” ще се състои на 23 февруари.

В петък от 14:30 часа в Аудиторния комплекс желаещите ще могат да се запознаят с работата на професора, която той ще представи а тях.

Грийнберг е ръководител на Катедрата по управление на здравните системи към Университета „Бен Гурион“ в Негев, Израел. От 2008 преподава също към Университета „Тафтс“ в Масачузетс, САЩ.

Научните интереси на професора включват икономическа оценка на здравните технологии, иновации в здравеопазването и изследване на здравните резултати.

Той е автор е на над 90 публикации в престижни международни издания и е главен редактор на официалните списания на Международното дружество по фармакоикономика и изследване на здравните резултати. 

За автора

Вашият коментар