Ново престижно отличие за Медицински университет – Пловдив

Европейската бизнес асамблея в Оксфорд обяви Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив за Университетска структура на седмицата.

„Постиженията на Европейската бизнес асамблея са постижения на всички нейни членове” – с това кредо изданието на Европейската бизнес асамблея в Оксфорд, Великобритания The Leaders Times представя забележителни достижения и проекти на свои членове, сред които е и Медицинския университет в Пловдив.

В  брой 12 от този месец на The Leaders Times ЕБА обяви Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив за Университетска структура на седмицата. Тази оценка e признание за европейското ниво на предлаганите в БИЦ библиотечно-информационни ресурси и услуги и свидетелство за успешните резултати от реализирания през 2013 г. проект по ОП „Регионално развитие” – “Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на МУ–Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”, BG161РО001/1.1-07/2009/011.

БИЦ участва в тазгодишния международен конкурс за „Най-добра университетска библиотека”, резултатите от който ще бъдат обявени на Срещата на лидерите в областта „Наука и образование” през октомври в Оксфорд.

Напомняме, че през 2013 г. МУ-Пловдив бе номиниран и удостоен от Европейската бизнес асамблея и Академичния съвет на Клуба на ректорите в Европа с престижната международна награда „Най-добър университет” за водещи позиции в областта на образованието, а неговият ректор – проф. д-р Стефан Костянев, дмн –  с медал "Мениджър на годината".

Вашият коментар