ПУ обявява конкурс за „Инспектор“

Конкурс за „Инспектор учебна дейност и прием на чуждестранни студенти” към отдел „Учебен” обявява Пловдивският университет "Паисий Хиландарски", това съобщиха от висшето училище днес за mediacafe.bg

Изискванията към кандидатите са да имат завършено висше образование и следните умения: езикова култура – правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e-mail етикет, компютърна грамотност – текстообработка и презентации, електронни таблици и работа в интернет, както и да владеят английски език.

Необходимите документи за кандидатстване са молба за участие в конкурса, съдържаща актуални телефони за връзка и e-mail, автобиография, копие от дипломата за завършено висше образование, сертификати, препоръки и др., както и мотивационно писмо. Документи се подават в сградата на Ректората на адрес ул. „Цар Асен” 24, стая №115 – Управление на човешки ресурси.

Справка по необходимите документи може да бъде направена на телефон 032/261223. Крайният срок за подаване е 21 март 2016 година включително.

Конкурсът ще се проведе на 23 март 2016 година в Ректората на висшето училище от 15:00 часа в компютърна зала 116. Той ще се състои от езиков и компютърен тест и събеседване, като събеседване ще се проведе само с първите трима кандидати с най-висок резултат от теста.

За автора

Вашият коментар