ПУ организира конкурс за есе за 12-класници

Ученици ще пишат за чуждите празници в българската култура, отличниците ще могат да се запишат за студенти 

„Чуждите празници в българската култура – необходимост или подражание?“ е темата на Четвъртия национален конкурс за 12-класници за есе, организиран от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

В конкурса могат да участват всички ученици от 12 клас в средните училища в страната. Писменото съревнование ще се проведе в две сесии, всяка с по три етапа. 

  • Първият включва представяне на конкурсните материали.
  • Вторият етап включва оценяването на конкурсните. То ще се извършва по шестобалната система. Авторите на класираните есета с оценка минимум „Много добър 4,50“ ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията. Крайната оценка ще се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.
  • Третият етап е представяне на класираните писмени разработки. 

Авторите на първите три есета, класирани от комисията, ще получат награди от Философско-историческия факултет.

С оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърските програми „Етнология“ и „Социална антропология“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2018/2019 г. 

За автора

Вашият коментар