ПУ откри нова компютърна зала

Нова компютърна зала на стойност 65 141 лева бе открита във Факултета по математика, информатика и информационни технологии (ФМИИТ) на ПУ „Паисий Хилендарски“. Новата зала осигурява 36 работни места, оборудвани с най-модерна компютърна техника.

Средствата за оборудването са получени допълнително по Постановление на Министерски съвет № 121 от 25 юни 2012 г. за призовото второ място на ФМИИТ в направление „Информатика и компютърни науки“ в Рейтинговата система за висшите училища в България, съобщи деканът на факултета проф. Рахнев.

През настоящата година се очаква факултетът да получи 98 120 лева по постановление на Министерски съвет. лв. Сумата ще бъде инвестирана в изграждането и оборудването на  постройка към т.нар. Нова сграда на ПУ на бул. „България“ №236, където се намира ФМИИТ. Тя ще бъде оборудвана за целите на учебния процес във факултета.

За автора

Вашият коментар