ПУ отново се цели в 100 % запълване на кандидатстудентските места

След трето класиране в ПУ „Паисий Хилендарски“ са заети над 83 % от местата

Университетът е записал 2789 първокурсници, остават единични свободни бройки

2789 първокурсници е записал Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ след трето класиране. Числото съответства на 83,38 % от акредитирания прием за новата академична 2016/2017 година, обясни зам.-ректорът доц. д-р Христо Крушков. В редовна форма на обучение са запълнени 82% от бройките, а в задочна – 90%. 

В област „Педагогически науки“ са заети 603 места, от които 479 в редовна и 124 в задочна форма на обучение. Свободни места все още има в професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“

При „Хуманитарни науки“ са запълнени 469 места, незаетите са 66 в редовно обучение на направления „Филология“, „История“ и „Религия и теология“. Най-голям процент заети места – 96% (789 от 821), има в област „Социални, стопански и правни науки“. Единични свободни места има в специалностите „Право“, „Политология“, „Международни икономически отношения, „Макроикономика“, „Анализ и контрол“, „Социология на правото, икономиката и иновациите“, „Социология и науки за човека“ и „Социална антропология“.

Най-много заети места, общо 855, има в област „Природни науки, математика и информатика“, като 549 от тях са в направление „Информатика и компютърни науки“. Свободни места в това направление няма. Следват биологическите науки, при които в редовна форма са запълнени 85 на сто от местата, а в задочна – 77%. Химическите специалности са попълнени, както следва в редовна и задочна форма – 58 и 45 %. За физическите науки прави впечатление, че в задочна форма са заети всички места, докато в редовна има 34 свободни места. За специалностите с математика остават свободни 26 места. 

В област „Технически науки“ са се записали 63, остават свободни 21  места в редовна форма на специалността „Телематика“.

Окончателното запълване на планирания прием на ПУ „Паисий Хилендарски“ за академичната 2016/2017 година ще стане след провеждане на изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“, които по традиция се насрочват през м. септември, в три състезателни кръга. За настоящата година дните за явяване са 12, 13 и 14 септември, като на тях ще се явят 17 човека. Специалността е в област „Изкуства“, за която все още има по 13 свободни места в специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ и „Музика“.  

Кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в разпределението на незаетите места, задължително подават плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положен(и) изпит(и) в годината на кандидатстване и квитанция за платена такса за кандидатстване.

За поредна година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ успява да е лидер в запълването на акредитирания си прием, смята зам.-ректорът доц. д-р Христо Крушков. Въпреки демографската криза, която през тази година най-сериозно засегна кандидатстването във висшите училища, ПУ „Паисий Хилендарски“ успя да запази водещото си място сред държавните университети. 

Припомняме, че през последните няколко години Пловдивският университет беше единственото държавно висше училище, което запълваше почти 100% от обявения си прием.

Вашият коментар