ПУ връчи титлата „Доктор хонорис кауза“ на испанец

На тържествена церемония в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ректорът д-р Запрян Козлуджов връчи престижното отличие "Докор хонорис кауза" на Антонио Фернандес Де Бухан и Фернандес.

Предшествано от приветствено слово на латински език д-р Запрян Козлуджов връчи почетната грамота, пред събралите се студенти, преподаватели и гости.  

„За мен е огромна чест удостояването ми със званието „Доктор хонорис кауза“ на вашия престижен университет. Не ми достигат словата да изразя своето уважение,“ започна обръщението Антонио Фернандес Де Бухан и Фернандес. Той благодари на Ректора, и на Декана на Юридическия факултет. „Искам да изразя своята признателност за предоставянето на това високо и особено ценено от мен звание. Чувството ми на благодарност не може да се изрази.“, допълни още той.

Решението на Академичен съвет на ПУ е взето във връзка с дарените над 100 тома юридическа литература на испански, от прочутия академик. Антонио Фернандес Де Бухан и Фернандес е първият носител на престижното отличие по предложение на Юридическия факултет.

Антонио Фернандес Де Бухан и Фернандес e роден през 1953 г. в Луго, Северозападна Испания. Той е виден испански юрист, ръководител на Катедрата по Римско право в Автономния университет на Мадрид от 1983 г. Научната, преподавателската и обществената му дейност е посветена както на проблемите на римското административно и финансово право, така и на съвременните проблеми на публичното право и по-специално на доброволната юрисдикция, арбитража, фискалната администрация, защитата на лицата в неравностойно социално положение и др.  От  2009 г. е академик на Академията на Галисия за юриспруденция и законодателство, а от 4 февруари 2013 г. – редовен член на Кралската академия по юриспруденция и законодателство. На 3 юли 2011 г. е удостоен от правителството на Галисия с медала Кастелао – най-високата награда в Галисия за неговата преподавателска и научна дейност.

Научен ръководител е на повече от 20 защитени дисертации и на още толкова в процес на защита. Антонио Фернандес Де Бухан и Фернандес е автор на 13 книги, на над 170 статии по римско, гражданско и процесуално право и на 160 библиографски единици, според системата за оценяване на Националната комисия за оценяване на научноизследователската дейност.

За автора

Вашият коментар