ПУ запълни 94% от местата си след трето класиране

До момента Пловдивският университет е записал общо 3063 първокурсници по дървана поръчка и 402 за платено обучение
 
След трето класиране Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е записал 3063 първокурсници. Числото съответства на 94,33% от утвърдения прием за новата академична 2018/2019 година, каза зам.-ректорът доц. д-р Мария Стоянова. 
 
На фона на често коментираната демографска криза, която през последните няколко години сериозно рефлектира върху запълването на местата във висшите училища, ПУ „Паисий Хилендарски“ запазва водещото си място сред държавните университети, коментира доц. Стоянова. Тя припомни, че през изминалата декада Пловдивският университет е едно от малкото държавни висши училища, което запълва почти 100% от обявения си прием по държавна поръчка, като тази година до момента има и 402 първокурсници, избрали платено обучение, коментира доц. Стоянова.
 
ПУ „Паисий Хилендарски“ е университет от класически тип, който предлага предлага обучение в 6 от общо 9-те области на висше образование, в редовна и задочна форма. След третото класиране местата в редовно обучение са запълнени до 94,83%, а в задочно – до 91,63%. Тази година прави впечатление равномерното, с малки изключения, запълване на местата по професионални направления. Също така, в сравнение със същия етап от класиранията миналата година, сега има повече записани студенти спрямо 2017 г., макар в процентно съотношение да има малки разлики. За академичната 2017/2018 година държавният прием е бил 3136 нови студенти в редовна и задочна форма единствено в деветте факултета ПУ „Паисий Хилендарски“, като след трето класиране са се записали 3008 души или 95,92%. Тази година утвърденият прием е 3247 места, а записаните първокурсници до момента са 3063 или 94,33% – т.е. с 1,59% по-малко в процентно съотношение, но реално с 55 човека повече. Тази година прави впечатление и по-големия брой записани в редовна форма – 2603 човека, което е с 201 повече спрямо миналата година.
 
След трето калсиране изцяло са заети местата в направления „Педагогика“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Икономика“, „Химически науки“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Биотехнологии“ и „Изобразително изкуство“. 
 
В „Право“ и „Администрация и управление“ в задочна форма са запълнени всички места, а в редовна – съответно 99,23% и 95,38%. С малък брой свободни места е и „Педагогика на обучението по …“, при която за редовно обучение са се записали 94,46% от първокурсниците, а за задочно – 90,77%. При хуманитарните науки лидер е са бакалавърските филологически програми, за които са се записали 99,76% от новите студенти в редовна форма и 96% в задочна. В направления „Философия“ и „История и археология“ обучението е само в редовна форма и запълването на местата е съответно 93,33% и 79,49%. Само в редовно обучение са и „Музикално и танцово изкуство“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ и запълването на утвърдения прием при тях е съответно до 92,86%, 92,81% и 63,33%.
 
Тенденция от последните години е и по-слабият интерес към някои от природните науки и към математиката. Заети са едва 43,33% от местата в „Математика“, а във физическите науки – 45,83%. Постоянен остава интересът на кандидат-студентите  към биологическите науки, при които в редовна форма са заети 84,44% от бройките по държавна поръчка, а в задочна – 61,67%.
 
Единствено за специалността „Актьорство за драматичен театър“ от област „Театрално и филмово изкуство“ изпитите по дългогодишна традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведат през м. септември в три кръга, в три последователни дни. Тази година определените дати са 10, 11 и 12 септември. За 15-те места в специалността до момента са подали документи 30 кандидати, т.е. двама души ще се борят за едно място.

За автора

Вашият коментар