Публична защита на дипломи в АМТИИ

Студентите от магистратурите „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ се дипломират

На 21 юни, петък, от 9.30 ч. в зала АМТИИ предстои публичната защита на дипломните работи на студентите от магистърските програми „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив. 

Разработките се основават на реални управленски казуси в сферата на театралното, оперното, балетното, изобразителното и други изкуства, а магистърските тези предлагат мениджърски  решения за формиране на организационна идентичност, финансиране, HR-дейност, творчески подходи в PR-а и рекламата. 

Сред студентите в шестнадесетия пореден курс по „Артмениджмънт“ и деветия по „PR на арторганизации“ има галеристи, ивент-мениджъри, солисти на водещи национални театри, специалисти по PR в държавни институции. По оценка на дипломантите двете държавно акредитирани магистратури отдавна са се превърнали в най-добра възможност за придобиване на знания и качествена управленска диплома в сферата на артмениджмънта и публичните комуникации в изкуството. 

По традиция завършилите управленските магистратури в АМТИИ се реализират успешно на пазара на труда. Възпитаници на „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ са директори на драматични, оперни и куклени театри, арт-директори на международни фестивали, автори на иновативни арт проекти.
Публичната защита на випуск 2019 ще се проведе на 21 юни от 9.30 ч. в зала АМТИИ.

Вашият коментар