Студенти в Пловдив учат роботи да разбират човек без думи

3 години, 11 учени и 1 цел – създаване на прагматични знания на роботите

Международен екип от учени, ръководен от доцент д-р Никола Шакев, разработва програма, която да позволява роботи да работят и “живеят” заедно с човека в обща среда.

Проект “Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство” спечели финансиране с 90 000 лева от Фонда за научни изследвания. 

“Принципът е: или човекът ще работи, или роботът ще работи, но не и двамата заедно. Новата концепция, която тласка роботиката напред, е споделената работа на човек и робот. Това предполага роботът да бъде екипиран с множество сензори, които да пазят човека, да “разбира” човека.”

Така обясни предизвикателствата доцент Шакев пред учените.   

Важна част от проекта са така наречените интелигентни поведения – роботът да изпълнява задачи от високо ниво, а не фиксирани задачи. Например ако е мобилен робот, задача от по-високо ниво е командата “следвай този човек”. Роботите ще трябва да разпознават “своя” човек сред група хора и да го следват, без да се объркват.

Това дава възможност за по-гъвкаво използване на роботите в споделените пространства между човек и машина. 

За автора

Вашият коментар