За 68-ми път МУ ще изпрати завършващите медици

ДИПЛОМИРА СЕ 68-МИ ВИПУСК ОТ 152 НОВОЗАВЪРШВАЩИ ЛЕКАРИ НА МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ В ПЛОВДИВ

Дипломантите от випуск-2018 на Медицинския факултет на МУ – Пловдив ще получат магистърските си дипломи за лекари по медицина на 19 декември 2018 г. (сряда) от 11.00 часа в Голямата зала на Драматичен театър Пловдив.

За 68-ми път Факултетът по медицина на Медицински университет – Пловдив тържествено ще изпрати завършващите медици като випуск, постигнал значими академични успехи от следването. 

152 лекари, подготвени за професионална реализация в най-хуманната професия, ще бъдат представени от най-големия факултет на МУ – Пловдив и ще положат своя професионален обет „Хипократова клетва“ пред медицинската общност, преподаватели и родители. 

От дипломираните: 108 са българи и 44 са чуждестранни граждани от 12 държави (Турция, Гърция, Германия, Швеция, Македония, Кипър, Сирия, Украйна, Финландия, Холандия, Ирак и Йордания), като от тях 37 са преминали обучение по специалността изцяло на английски език. 

Дипломантът Марин Канарев е завършилият с пълно отличие – 6.00 от следването и от държавните изпити. Той ще бъде удостоен с почетен плакет „Златен Хипократ”.

С “отличен” (над 5.50) успех от следването и държавните изпити са 55 дипломанти; средният успех от следването на завършващите е „мн. добър” – 4.97, а от държавните изпити е „мн. добър” – 5.21. 

За първи път ще бъдат връчени и две поименни стипендии на двама знаменити военни лекари, възпитаници на Медицинския факултет в Пловдив – генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев, осигурени от едноименното сдружение. Стипендиите, които ще бъдат ежегодни, са определени от дарителите единствено за дипломанти, възпитаници на Медицинския факултет в Пловдив и са за подпомагане на по-нататъшното обучение и бъдещата професионална реализация на отличилите се медици. Двамата класирани стипендианти за тази година са Христо Петровски и Борислав Карагюлев, които ще получат по 3 000 лева за бъдещата им специализация.

Според академичната традиция е избран заслужил преподавател, определен за «Промотор» на випуска. Тази чест заслужи проф. д-р Иван Дечев, дм, обичан преподавател и лекар-уролог, ръководител на Катедра „Урология и обща медицина“ на МУ – Пловдив, който в своето напътствие към най-младите лекари им пожелава:

…да помните, че медицината е необятно пространство на познанието и като такова има непрекъснато развитие, което отнема целия ни живот…. Сега за вас остава да се включите активно в непредсказуемото преплитане между вяра в живота, вяра в силата на познанието и разума… Пътят, който вие ще следвате, да ви носи човешко удовлетворение и емоцията, че сте успели…. Бъдете упорити и смело гледайте към непознатото. Приемайте предизвикателствата на професията и дарявайте живот!

Вашият коментар