Започва записването за магистратура „Публична администрация“ в Юридическия факултет на ПУ

Започва записването за магистърската програма „Публична администрация” на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за новата академична 2015/2016 година. Продължителността на обучението в нея е 3 семестъра, а формата – задочна.

Желаещите да се запишат в магистърската програма ще бъдат класирани на базата на успеха си от предходната форма на обучение. Приемат се кандидати, завършили „Право” в Юридическия факултет, както и бакалавърска или магистърска степен по други специалности в Пловдивския университет или в други висши училища в страната. Дипломираните с Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…..“, няма да могат да продължат образованието си в магистърската програма „Публична администрация“ на ЮФ.

Минималния успех от предходната форма на обучение трябва да е „Добър“. Желащите да кандидатстват, трябва да внесат такса от 30 лева и да подадат заявление до Декана на факултета по образец, който се предлага в книжарницата в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, както и ксерокопие или уверение за завършена бакалавърска или магистърска степен. Срокът за подаване на заявленията е от 14 септември до 21 октомври в кабинет № 202 в Ректората. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 23 октомври.

Записването на приетите студенти ще продължи от 26 до 30 октомври в същия кабинет, като още тогава всеки кандидат ще трябва да заяви 2 избираеми дисциплини от учебния план на магистърската програма, публикуван на сайта на Юридическия факултет в секция Магистърска програма „Публична администрация“.

Магистърската програма „Публична администрация“ подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в държавните и общински институции, в специализираните администрации – полицейска, военна, данъчна, митническа и др., в международни организации и институции на ЕС, в недържавни стопански и нестопански огранизации, както и по проекти в областта на администрацията. Завършилите придобиват професионална квалификация „Магистър по публична администрация“ и могат да се реализират като мениджъри, експерти и консултанти.

 

За автора

Вашият коментар