Запълниха 95 процента от местата в Техническия университет

Техническият университет в Пловдив е постигнал почти цялостно изпълнение на приема за местата по държавна поръчка за обучение на бъдещи инженери. Това разказа директорът на висшето учебно заведение  професор Въльо Николов.

До днес в него са записани студенти по всички 12 бакалавърски специалности, като в повечето от тях местата са изцяло заети. Все още има още единични незаети места, но 95 на сто от приема вече е осъществен. Най-напред са запълнени местата по специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Дизайн и печатни комуникации“, „Транспортна техника и технологии“ и  „Електротехника“. 

Анализ показва, че общият брой на кандидатите през тази година е бил по-малък от предходната, като това се дължи на факта, че по-малко ученици са завършили средно образование в страната.  

Резултатите от изпитите са много добри, което показва, че подготовката на кандидат-студентите е била на ниво, въпреки затрудненията, причинени от коронавируса. Кандидат-студентската кампания за прием в Техническия университет е с ясно подчертан интерес на кандидатите както към отдалечено проведените тестове по математика, така и към присъствения конкурсен тест, като явилите се на присъствения са по-малко.

"Изпратихме в индустрията 130 инженери от випуск 2020 след редовната сесия за дипломни защити, които ще бъдат успешни инженери, отчитайки факта, че повечето от тях вече работят. Резултатите на завършващите випускници в известна степен се отразяват върху приема на нови студенти, търсещи солидно инженерно образование. Тези резултати повишават престижа на висшето учебно заведение. Подемът на индустрията в Пловдивска област също оказа влияние върху подготовката на новите инженери. Бизнесът иска все повече знания и умения от инженерите и вече дава добри стимули за тях да се учат добре. Това се усеща от младите хора и ги мотивира да учат повече при нас.“  заключи професор  Въльо Николов. 

Вашият коментар