Учени от 6 страни представят идеи на ТЕХСИС в Пловдив

Дни на науката на Техническия университет започват днес от 14 часа в аулата на Техническия университет – филиал Пловдив. Този ежегоден форум обединява научни събития в цялата страна. В Пловдив той включва за 10-ти път конференцията ТЕХСИС, организирана от екипа на пловдивския технически вуз. За участие в нея са кандидатствали над 150 учени от България и чужбина. Научния комитет е допуснал докладите на малко повече от 100 от тях в конференцията.  „И тази година организацията на конференцията е on-line. Този тип на провеждане на сесиите ни даде нов инструмент за съвместна работа и контакти с научни работници от различни страни. До голяма степен свикнахме с този начин на работа и се стремим да извлечем предимствата от този инструмент.“ – коментира директорът на Техническия университет проф. д-р Въльо Николов. 

„ТЕХСИС е професионален форум в областта на инженерните науки на много високо ниво. Целта е да съберем елитни разработки и да ги представим на вниманието както на научната и академична общност, така и на индустриални потребители. Тук заявяваме пред света своите идеи, после те трябва да намерят своето приложение в икономиката.“ – коментира доц. д-р Никола Шакев, който е в организационния комитет на научното събитие.

Освен български учени в ТЕХСИС представят свои разработки представители на академичните общности от Турция, Румъния, Сърбия, Северна Македония и за първи път от Казахстан. Научният екип на Техническия университет – филиал Пловдив се представя с 20  доклада в основните научни направления на ТЕХСИС: машинно инженерство, електроинженерство, компютърно инженерство, електроника, автоматика и роботика, транспорт и авиация, индустриален мениджмънт.

Професор Николов обясни, че научните сесии са отворени както за участниците, така и за студентите от Техническия университет – филиал Пловдив, както и за големи компании, които вече проявяват интерес към инженерните разработки. Докладите не само представят нови инженерни идеи, но също и развитието на вече оповестени научни разработки от предни години в икономиката на различните страни.

Докладите от ТЕХСИС ще бъдат достъпни в електронен формат за интересуващите от тях. Ще бъдат публикувани в две издания – в журнала на Техническия университет София, филиал Пловдив и в списание на American institute of phisics /AIP/. Американското издание е реномирано и дава шанс за световна изява на всички участници в ТЕХСИС, като на пловдивския научен форум ще бъде посветен отделен брой.

За автора

Вашият коментар