„Живи“ демонстрации на конференция по симулационно обучение в медицината

В Медицинския Симулационен Тренировъчен Център на МУ – Пловдив се проведе четвъртата Конференция по симулационно обучение в медицината с международно участие. За първи път тя премина виртуално, но това по никакъв начин не се отрази на качеството на лекциите и „живите“ демонстрации от залите на центъра.

Гост-лектори на събитието бяха изтъкнати специалисти от Австрия – Д-р Лукас Драбауер, Директор на симулационния център Alpha Medical Concepts в Линц, проф. Евангелос Георгиу, Директор на симулационния център в Атинския университет и Президент на Международния комитет на отдела за образование на Американския колеж по хирургия (ACS) и г-н Зив Бен Езра, Регионален директор за Европа, 3D Systems. Те засегнаха изключително актуални теми, касаещи създаването и оперирането на симулационни центрове от различни типове, както и интегрирането на утвърдени сертификационни програми по медицинските специалности като част от неотменните дейности такива центрове.

Асистентите на Медицинския Симулационен Тренировъчен Център на МУ – Пловдив в двата дни на конференцията представиха екстензивния си опит при провеждане на симулационни тренинги по различни дисциплини. Бяха обявени данни от проучвания върху влиянието на стреса върху представянето на специализанти, обучаващи се в програми по лапароскопска хирургия, както и няколко нови научни направления по които е започната работа, като – оценка на ефективността на симулационното обучение сред преминалите през МСТЦ на МУ – Пловдив, проучване на запазване на знанията и уменията у студенти в четвърти курс медицина.

В условия на пандемията от COVID-19 симулационните технологии процъфтяват и дават възможност обучението и разпространението на добри практики, при усвояване на процедурна компетентност, да продължи без да се компрометира безопасността на пациентите. И тази година програмата на конференцията беше богата и изпълнена с иновации. Въпреки, че бяха проведени за първи път, безспорно, най-популярни се оказаха т.нар. „живи“ демонстрации, които асистенти на МСТЦ направиха от залите на центъра. Интерес привлякоха демонстрациите на различни прийоми при седалищно родоразрешение, лечението на диабетната кетоацидоза, лумбална пункция в детската възраст и ултразвуковата диагностика при ранна бременност. На 14.11.2020 програмата стартира с няколко презентации в областта на инвазивната кардиология, демонстриращи преодоляване на „стръмната” крива на обучение при интервенции с радиален достъп и симулационните подходи в обучението по кардиология. За първи път беше демонстриран модел на „хибриден“ сценарий на тема „Пътят на пациент с коронарен синдром“, ангажиращ последователно използване на различните симулатори налични в МСТЦ за интегрирана обработка на пациент с остър сърдечен пристъп.  

За автора

Вашият коментар