НМФ на среща с делегация на Европарламента

Млaдежките организации взеха участие в среща с делегация на Комсията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент. НМФ взе участие в среща с делегация на Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент.  В нея участваха председателят на парламентарната комисия Pervenche Berès (Франция), както и трима нейни членове — Csaba Ory (Унгария), Edit Bauer (Словакия) и Alejandro … Продължение