НМФ на среща с делегация на Европарламента

Млaдежките организации взеха участие в среща с делегация на Комсията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент.
НМФ взе участие в среща с делегация на Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент.  В нея участваха председателят на парламентарната комисия Pervenche Berès (Франция), както и трима нейни членове — Csaba Ory (Унгария), Edit Bauer (Словакия) и Alejandro CercasИспания.
 
Основните въпроси, които делегацията разглежда по време на своето посещение, са българският пенсионен модел, както и състоянието на пазара на труда в страната. Делегацията желаеше да се информира за настоящата пенсионна система в България и политиките, целящи да гарантират нейната дългосрочна финансова стабилност и подобряването на адекватността на пенсиите. Представителите на ЕП се интересуваха от ситуацията на заетостта в България, както и с политиките за създаване на работни места и насърчаване на икономическия растеж.   Без да има своя позиция по темата за пенсионната реформа НМФ приема важността на солидарността между поколенията, както и на социалния диалог, като важни фактори за здраво общество.
 

За автора

Вашият коментар