Къде са младите хора в Бюджет 2014-2020 на ЕС ?

На 12 февруари в УНСС се проведе конференция, в която се включиха представители на Европейските институции и неправителствени и студентски организации от България.  По време на конференцията бяха обсъдени позициите на заинтересованите страни относно многогодишната финансова рамка 2014-2020 на ЕС. Организатори бяха Делегацията на Българските социалисти в ЕП в партньорство с Национален Младежки форум  – … Продължение