Къде са младите хора в Бюджет 2014-2020 на ЕС ?

На 12 февруари в УНСС се проведе конференция, в която се включиха представители на Европейските институции и неправителствени и студентски организации от България.  По време на конференцията бяха обсъдени позициите на заинтересованите страни относно многогодишната финансова рамка 2014-2020 на ЕС. Организатори бяха Делегацията на Българските социалисти в ЕП в партньорство с Национален Младежки форум  – България и УНСС.Read More
За да представят основните тенденции в европейския дебат, на конференцията присъстваха г-н Ивайло Калфин, г-н Паскал Льожон, ръководител отдел ‘’ Младеж ’’ към Главна дирекция ‘’Образование и култура на Европейската комисия, както и Президентът на Европейския младежки форум г-н Петър Матиашич. Видео обръщение към участниците в конференцията направи и г-жа  Катерина Неведалова, член на ЕП и на комисията по култура и образование към него. Присъстваха представители на младежки неправителствени и студентски организации.
 
В основата на дебатът за многодишната финансова рамка 2014-2020 на ЕС залегна темата за младежките политики и програми. Участниците бяха единодушни, че инвестициите в младите хора не просто трябва да продължат, но те трябва и да бъдат увеличени. В този смисъл бяха отправени и критики към споразумението, постигнато на последния Европейски съвет (бел.ред. 8 февруари т.г. ). То предвижда съкращение в бюджетната рамка, спрямо предложението на ЕК и спрямо предходния бюджет период 2007-2013.

unss-sreshta-nmf

 

Ивайло Калфин, съдокладчик на ЕП по многодишната финансова рамка, сподели, че орязването с близо 8% от първоначалното предложение на Европейската комисия, ще рефлектира най-силно върху важни сфери като образование, конкурентоспособност и младежка мобилност.  Според г-н Калфин, сега постигнатото предложение на Европейския съвет от 8 февруари, няма да бъде подкрепено от Европейския парламент.

Съгласно процедурите за вземане на решения в ЕС, бюджетната рамка предстои да бъде разгледана и одобрена (или отхвърлена) от Европейския парламент.  Първоначалното предложение на ЕК предвиждаше значително увеличаване на бюджета (1,4 трилиона евро спрямо 990 млрд. евро за 2007-2013).

Това предложение срещна подкрепа от страна на ЕП , но бе силно критикуван от правителствата на страните-членки. Основната опозиционна група от държави бе т.нар. ‘’приятели на по-доброто харчене ’’ с лидерството на Великобритания, която категорично отказа да подкрепи толкова голяма бюджет. Това доведе до сериозна криза в преговорите, които се проточиха по-дълго от предвиденото.

unss-sreshta-nmf3
 
Според г-н Льожон намалението на средствата спрямо предложените от ЕК ще има сериозно въздействие върху глобалната конкурентоспособност на ЕС, ще затрудни процесите на интеграция и решаването на проблемите с младежката безработица. Той посочи, че младежките инициативи и програми, са постигнали редица положителни резултати до сега. Според данните, които Льожон посочи, 73 % от младежите, участвали по Европейските програми, заявяват, че се чувстват повече европейски граждани, отколкото преди участието си в тези програми.

Над 60% от младите хора пък посочват, че ще гласуват на изборите за излъчване на представители в ЕП. Той не пропусна да посочи значимостта на уменията, придобити от младите хора, участвали в младежки програми и инициативи за тяхната реализация.

Петър Матиашич, заяви, че досега само 0,8% от общите средства на ЕС са отпускани за младежки политики.  Той припомни, че според данните на ‘’ Евростат ’’ ЕС харчи 10 пъти повече за една крава, отколкото за един младеж.  Матиашич подчерта, че ако ЕС иска да избегне създаването на изгубеното поколение, трябва да се инвестира повече в младежта.

От Европейски младежки форум призовават страните-членки и европейските институции да интегрират младежките политики във всички области на обществения живот. Матиашич припомни идеята на ЕМФ за междусекторни младежки политики. По този начин няма да се говори само за една, единствено обособена младежка политика, а младежкият елемент да бъде част от всяка една секторна политика.

 

unss-sreshta-nmf4
 
Отделените средства за т.нар. ‘’младежка гаранция ’’, също не са достатъчни, за да се постигнат целите на програмата, смята Ивайло Калфин.  Шестте милярда евро за периода са крайно недостатъчно, подкрепиха го и  г-н Льожон и Матиашич.  Младежката гаранция предвижда мерки, които да гарантират, че никой млад човек, излязъл от образователната система, няма да остане без работа за повече от 4 месеца.

Дискутираха се и проблемите около програма ‘’Еразъм’’. В края на миналата година, програмата бе изправена пред ситуация да не успее да се разплати с бенефициентите си.  Според участниците в дискусията, България трябва да намери начини да се справи с неблагоприятните условия за българските студенти, които имат желание да се възползват от възможностите, които ‘’Еразъм’’ предоставя. Това ще рече главно увеличаване тежестта на държавното участие във финансирането й.

Петър Матиашич заяви, че всички ние трябва да припомним на политиците, че те са поели ангажименти спрямо младите хора, които отказват да изпълнят. Според президента на ЕМФ бюджета за образование, иновации и за преодоляване на младежката безработица трябва да бъде увеличен. Той призова младите хора да подкрепят действията против съкращението на европейските средства, като пишат постоянно на политиците и представителите си във властта.

 

unss-sreshta-nmf5
 
МИКЦ – Пловдив Област
ул. ''Волга'' 24
телефон: 032 62 22 78

Снимки: Георги Мерджанов

 

За автора

Вашият коментар