Доц. Мила Кръстева: В „История славянобългарска“ Разумът спи, но будуват Сърцето и Душата

Доц. Мила Кръстева от Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” e ръководител на академичния проект „От уста на ухо“… до Internet” и фондация „Паисиада – предай нататък” , която в продължение на няколко години устоява каузата за съхранение и предаване на духовността и паметта на Възраждането. Фондацията си поставя … Продължение

Академичен проект приобщава към ценностите на българската възрожденска книжовност, литература и култура

„Паисиада – предай нататък!“ върви по стъпките на „История славянобългарска“, нейните ръкописни преписи и преправки от XVIII и XIX в., за да съхрани и предаде нататък паметта на българското духовно и национално Възраждане. В днешната епоха на бързо живеене, дигитални и технически достижения, интернет, флашки и копи-пейст,  български учени решават да напомнят за времето, когато, … Продължение