Доц. Мила Кръстева: В „История славянобългарска“ Разумът спи, но будуват Сърцето и Душата

Доц. Мила Кръстева от Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” e ръководител на академичния проект „От уста на ухо“… до Internet” и фондация „Паисиада – предай нататък” , която в продължение на няколко години устоява каузата за съхранение и предаване на духовността и паметта на Възраждането. Фондацията си поставя … Продължение