Песимизмът на българите за икономическата ситуация в страната нараства

През октомври 2021 година изследване на Националния статистически институт показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с юли. Общият показател на доверие на потребителите намалява с 10.8 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете … Продължение

Оптимистичен песимизъм!

„В тъги, в неволи, младост минува, кръвта се ядно в жили вълнува, погледът мрачен, умът не види добро ли, зло ли насреща иде…“ От нищо няма смисъл… Няма смисъл да учим; да работим; да създаваме семейство, а да не говорим за абсолютната липса на необходимост от сложния физиологичен процес наречен „мислене“. Все пак от много … Продължение