Работното място на бъдещето (инфографика)

Офисът е тесен за креативния ум 21 век, какво време само, а? Технологичните иновации летят една след друга в ежедневието ни. Млади предприемачи по цял свят имат невиждани възможности за реализация на всички свои идеи. И всичко това ражда една нова класа в обществото – свободните работещи хора. Хора, занимаващи се с предприемачество, маркетинг, дизайн, IT … Продължение

Работното място в условията на рецесия

По данни от официалното наблюдение на работната сила на НСИ, от 2008 г. досега икономиката е загубила 426 хил. работни места и в следствие на рецесията, демографията на България, от гледна точка на пазара на труда, изглежда все по-притеснително. В популярната за трудовата статистика възраст 25-64 г. броят на лицата извън работната сила в момента … Продължение