Работното място в условията на рецесия

По данни от официалното наблюдение на работната сила на НСИ, от 2008 г. досега икономиката е загубила 426 хил. работни места и в следствие на рецесията, демографията на България, от гледна точка на пазара на труда, изглежда все по-притеснително. В популярната за трудовата статистика възраст 25-64 г. броят на лицата извън работната сила в момента … Продължение