Какво виждаш ти? (Видео)

Хората са различни – въшно и духовно. Разбира се, външните различия между големи човешки популации са забелязвани още в дълбока древност, различия и тогава са били описвани, но те не са представлявали голям интерес.  Повърхностният интерес прераства в научен интерес през 17-и век. Учението за човешките раси тръгва от желанието да се обяснят видимите различия … Продължение

Какво виждаш ти? (Видео)

Хората са различни – въшно и духовно. Разбира се, външните различия между големи човешки популации са забелязвани още в дълбока древност, различия и тогава са били описвани, но те не са представлявали голям интерес.  Повърхностният интерес прераства в научен интерес през 17-и век. Учението за човешките раси тръгва от желанието да се обяснят видимите различия … Продължение

Какво виждаш ти? (Видео)

Хората са различни – въшно и духовно. Разбира се, външните различия между големи човешки популации са забелязвани още в дълбока древност, различия и тогава са били описвани, но те не са представлявали голям интерес.  Повърхностният интерес прераства в научен интерес през 17-и век. Учението за човешките раси тръгва от желанието да се обяснят видимите различия … Продължение

Младежки видео фестивал Plural + на ООН

Plural може да бъде преведено като множествен, разновиден, или просто като множествено число.  Идеята заложена в наименованието и духа на фестивала, организиран от ООН е ясна – популяризиране на толерантност към различията, засилване на междукултурния диалог между младите хора. Избраният начин за постигане на тези цели е стимулирането на медиината креативност на младежите от целия … Продължение