Отбелязваме Международния ден на майчиния език

На 21 февруари, отбелязваме Международния ден на майчиния език /International Mother Language Day/. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света. Езиковото многообразие е един от най-мощните инструменти за опазване на материалното и нематериално наследство на човечеството. Родният език е сърцето, чувствата и ключът за връзка с минало и бъдеще. Всяка … Продължение

Отбелязваме Международния ден на майчиния език на фона на политическите спорове

Езиковото многообразие е един от най-мощните инструменти за опазване на материалното и нематериално наследство на човечеството. Родният език е сърцето, чувствата и ключът за връзка с минало и бъдеще. Всяка общност, хора и култура го използва като средство за предаване на знания от поколение на поколение. Тази година отбелязваме Международния ден на майчиния език на … Продължение