Отбелязваме Международния ден на майчиния език на фона на политическите спорове

Езиковото многообразие е един от най-мощните инструменти за опазване на материалното и нематериално наследство на човечеството. Родният език е сърцето, чувствата и ключът за връзка с минало и бъдеще. Всяка общност, хора и култура го използва като средство за предаване на знания от поколение на поколение.

Тази година отбелязваме Международния ден на майчиния език на фона на политическите спорове за предизборната агитация на майчин език (турски). Дали да се агитира и на майчин език, както иска ДПС – по този въпрос прехвърчат искри в последните дни. Разбира се, под майчин език разбираме "турски език". Аз си задавам два въпроса: Агитацията на майчин език част ли е от мерките за повишаване на избирателната активност или е свързана със социалната интеграция на малцинствата? Задавам ги и на вас?

Познаването на езика на другия и езиковото многообразие по принцип са ключови ценности в модерните мултикултурни общества. Дали понятието за „майчин език“ обаче не е обречено да изчезне във време на все по-уязвимата представа за родина?

Вашият коментар