Отбелязваме Международния ден на майчиния език

На 21 февруари, отбелязваме Международния ден на майчиния език /International Mother Language Day/. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

Езиковото многообразие е един от най-мощните инструменти за опазване на материалното и нематериално наследство на човечеството. Родният език е сърцето, чувствата и ключът за връзка с минало и бъдеще. Всяка общност, хора и култура го използва като средство за предаване на знания от поколение на поколение.

Познаването на езика на другия и езиковото многообразие по принцип са ключови ценности в модерните мултикултурни общества. Дали понятието за „майчин език“ обаче не е обречено да изчезне във време на все по-уязвимата представа за родина?

За автора

Вашият коментар