Да дариш живот, или каква е надеждата за бебе на хиляди двойки по света

Емилия Чукова е акушерка в ин витро клиника „Селена“ от самото създаване на центъра. По повод Световната седмица на донорството говорим с нея за това каква е ролята на донорите и как те биха могли да помогнат на хиляди семейства с репродуктивни проблеми.

В България донорството не е широко разпространено. Къде смятате се корени проблемът на това?

Според мен проблемът произлиза от това, че няма достатъчно достъпна и разпространена информация по темата. Затова и нашата цел е да им я предоставим. Хората трябва да се интересуват и да знаят. Същото важеше и за ин витро процедурите преди около 10 години. Много хора се притесняваха от факта, че се подлагат на такава процедура. Докато сега е напълно различно, главно защото има толкова много информация, която могат да прочетат и научат по темата.

Какъв процент от вашите пациенти се нуждаят от донорски яйцеклетки или сперматозоиди?

Процентът не е нисък – около 15-20% от нашите пациенти се нуждая от донорски яйцеклетки, а около 25% от донорски сперматозоиди.

На какви условия трябва да отговарят потенциални донори? Има ли някакви разходи за тях?

Изискванията към донори на яйцеклетки са да са клинично здрави, да имат едно здраво родено дете и да са на възраст между 18 и 34 години /при неродствено даряване/ и 18 и 38 /при родствено/. При мъжете изискванията са да бъдат между 18 и 40 години с добри показатели на спермограмата. Те не трябва да имат трансмисивни и генетични аномалии и да не са под запрещение. Единственият „разход“ за донорите е тяхното време. Всичко друго се поема от болницата, включително и се възстановяват разходи за транспорт и пропуснати ползи.

Има ли някакви рискове при процедурите?

Даряването на яйцеклетки е малко по-продължителна процедура, включваща стимулация на самите яйчници. Като всяка една интервенция, и тази крие рискове. Но тези рискове са реални само ако пациентката не идва на контролните и проследяващи прегледи и не спазва съответните изисквания.

Какви хора стават донори при вас? Запазва ли се тяхната анонимност?

Пълната анонимност не само се запазва, но и се изисква. Донорството е напълно анонимен и безвъзмезден акт. При нас донори стават жени, които искат да помогнат на други, което е страхотно, защото има толкова много, които се нуждаят от тази помощ.

Кои даряват повече – мъжете или жените? Защо е така според вас?

Мъжете даряват повече от жените, точно поради факта, че процедурата при тях е много по-лека.

Как протичат процедурите при даряване на яйцеклетки и сперматозоиди при вас? Каква е тяхната успеваемост?

Всичко започва с преглед при лекуващ лекар, който оценя дали човекът отговаря на критериите за това да стане донор. След това се правят задължителни изследвания и ако всичко е наред, се пристъпва към процедурите. При мъжете сперматозоидите се замразяват за 6 месеца, след което пробата отново се изследва за трансмисивни отклонения и ако изследванията са отрицателни, материалът може да бъде използван. Докато яйцеклетките могат да бъдат използвани веднага след самата процедура по даряване. Тя обаче отнема по-дълго време – между 8 и 15 дни. При нас успеваемостта е над 85%. Тоест ако имаме донори и желаещи да помогнат, шансът да зарадваме семействата, които имат затруднения, и заедно да сбъднем най-голямата им мечта – да имат собствено дете, е много, много голям.

Каква е ролята на закона в тези процедури? Смятате ли, че има нужда от по-сериозни законови уредби?

Честно казано, не. Според мен нещата в тази сфера от чисто законова гледна точка са много добре организирани.

Какво послание бихте отправили към хората, които обмислят да станат донори?

Броят на хората, които се нуждаят от помощ, е огромен. Ако имате възможност и желание, помогнете им. Това, което вие ще загубите, е минимално и е свързано единствено с вашето време. Но това, което ще спечелите, е повече от удовлетворение – ще спечелите щастие и възможността да сте причината едно семейство да реализира мечтата си.

Ако искате да помогнете, свържете се с екипа на ин витро клиника „Селена“ на 0882 06 84 15 или 0884 94 02 24.

За автора

Вашият коментар