145 години от откриването на Суецкия канал

На 16-ти ноември  1869 година официално е открит Суецкия канал, в присъствието на множество князе и други важни европейски особи. Твърди се, че операта Аида е написана от Верди именно за церемонията по откриването, а тя самата е издигната като „тържеството на века”. Верди се възпротивява на отправената към него молба за написване на такова произведение, като заявява, че не пише произведения за обикновени случаи. Въпреки това легендата остава.

Строежът отнема едно цяло десетилетие, в него участие вземат 1.5 милиона души, под ръководството на френския инженер и дипломат Фердинанд Лесепс. Дължината му е 161 километра и свързва пристанищата на Средиземно (Порт Саид) и Червено (Суец) море през Суецкия провлак, като съкращава разстоянието между Европа и Индия с близо 9700 км.

Суецкият канал има много голямо значение за световната търговия. През него преминават 15% от световните океански превози и повече от 20% от превозите на нефт и нефтопродукти. Между 7 и 8% от световната морска търговия се извършва именно през Суецкия канал.

Ширината на канала е от 150 до 200 метра, а най-малката дълбочина – 12 метра. Понякога каналът става по-плитък. Това се дължи на силните северозападни ветрове, които връхлитат с голяма скорост и особено, ако в същото време в Червено море започва отлив. А при прилив или силни ветрове течението, идващо от Суецкия залив в канала, достига 4-5 километра в час и нивото на водата в началото му се повдига над 2 метра височина. 

Суецкият канал се счита за условна граница между Африка и Азия.

За автора

Вашият коментар