Какво е гласяло първото изпратено телеграфно съобщение на морзова азбука

На 24 май 1844 г. Самюъл Морз (1791-1872) успява да изпрати първото телеграфно съобщение на морзова азбука. То пътува разстояние от 64 километра -от Вашингтон до Балтимор. Системата за предаване на букви посредством редуване на знаците "точка" и "тире" предава първото  съобщение, което гласи: "Ето какво създаде Бог".

Морз, който открил нова ера в историята на комуникациите, първоначално възприемал работата си над телеграфния апарат като забавно увлечение по време на отдих. Той всъщност е бил художник и основното му занимание била живописта. 

На 1 февруари 1999 г. морзовата азбука официално излиза от употреба, като бива заменена от глобална спътникова система за безопасност на корабоплаването, която се въвежда постепенно в период на 7 години.

По това време телеграфът е най-разпространеното средство за комуникация между правителствата и обикновените граждани.

За автора

Вашият коментар