Световния ден против детския труд отбелязваме днес

На 12 юни се отбелязва Световният ден против детския труд. Отбелязан за първи път през 2002 година, целта му е да се определи минималната възраст, на която децата могат да започват работа, а също така да се сложи край на експлоатацията на децата и възпрепятстването на тяхното образование.

Световният ден за борба с детския труд е създаден по инициативата на Международната организация по труда (МОТ), която има проекти в повече от 90 страни, целящи да разширят достъпа до безплатно и задължително образование.

Българската действителност по този въпрос също не е особено розова. Стотици деца работят в селското стопанство, а непрекъснатото отпадане от образователната система погубва възможността да се намери по-високоплатена работа в бъдеще.

Въпреки това в страната ни битува схващането, че започването на работа от ранна възраст създава полезни трудови и дисциплинни навици и изгражда характери. Това може би е вярно, но също така лишава от детство! А едно дете има нуждата да бъде безгрижно, необременено от задължения и отговорности. Да бъде заобиколено от цветове и любов, за да съзрее и да се развие като пълноценен индивид в обществото.

Защото цял живот ще имат възможност да работят и да поемат отговорности. Нека оставим децата си да бъдат просто деца!

За автора

Вашият коментар