Токата и фуга в ре минор

Токата и фуга в ре минор е едно от най-известните произведения за орган на европейската Класическа музика. Негов автор е Йохан Себастиан Бах  – немски композитор и клавирен майстор, признат за един от най-великите гении в световната музикална история.

До днес са оцелели и каталогизирани над хиляда негови произведения, а друга, навярно по-малка, част е изгубена. В творчеството му са представени всички значими тогавашни жанрове освен операта и е признат майстор на полифонията. . Творбите му включват приблизително 300 кантати, композиция от 48 фуги и прелюдии, най-малко 140 други прелюдии, повече от 100 композиции за клавесин, 23 концерта, 4 увертюри, 5 меси, 3 оратории и много други пиеси. Създал е общо повече от 800 сериозни музикални пиеси.

След смъртта на Бах музиката му бързо излиза от мода и се изпълнява все по-рядко, но през XIX век интересът към нея се засилва благодарение на някои ентусиасти, сред които най-известен днес е Феликс Менделсон Бартолди. Творчеството на Бах оказва силно влияние върху музиката на поколения композитори и изпълнители след него, включително и през XX век.

Великият композитор умира на днешната дата, 28 юли през 1750 година.

За автора

Вашият коментар