Общо събрание на AIESEC Пловдив

Както знаете през изминалия уикенд се състоя Общо събрание на AIESEC Пловдив. Беше представен отчета за дейността на Изпълнително тяло 10/11 за първите 6 месеца от дейността. Всеки който присъстваше имаше възможност да зададе своитевъпроси относно представянето и резултатите.

В прикачен файл можете да намерите презентацията, която бе представена, съдържащавсичката информация за дейностите и инициативите от началото на мандата по функцио – нални области.

mediacafe.bg

Както знаете през изминалия уикенд се състоя Общо събрание на AIESEC Пловдив.
Беше представен отчета за дейността на Изпълнително тяло 10/11 за първите 6
месеца от дейността. Всеки който присъстваше имаше възможност да зададе своите
въпроси относно представянето и резултатите.
В прикачен файл можете да намерите презентацията, която бе представена, съдържаща
всичката информация за дейностите и инициативите от началото на мандата по функцио –
нални области.

За автора