Защо ни са хартиени справочници, когато имаме интернет?

Основен проблем днес е

замърсяването и опазването на природните ресурси. По този повод си задаваме въпросa: При наличието на интернет имаме ли нужда от телефонни справочници от типа „Жълти страници“? Всъщност не, телефонните указатели не допринасят за нещо повече от огромно количество отпадъци? Това е един важен въпрос, който в доста страни вече имат решение. В Сан Франциско например обмислят строга политика относно екологичните инициативи чрез закони, който ще забранят безразборно разпространение на телефонни указатели.

Цитираме ви част от предложението, което е внесено за разглеждане от граждани в Сан Франциско:

 

„Да бъде забранено на телефонните компании и дистрибутори на книги от типа „Жълти страници“ да разпространяват хаотично, на различни места продуктите си, без да получат предварително разрешение за това. „Жълтите страници“ да пренасочат връзката с потребителите си посредством интернет и електронната поща. Връзката да става посредством телефонни разговори, ако клиентът желае да му се доставя на адрес съответното книжно издание. Потребителите също могат да се възползват от център за дистрибуция в своя град и район. Нежелани доставки, да водят до глоби в размер до 500 долара за всяко нарушение. Законът ще се изпълнява от Министерството на околната среда.“

Сиатъл също предложи подобна забрана през изминалата година позовавайки се на свободното слово. 

Телефонните книги са голям бизнес за издатели, които печелят главно с реклами в хартиените си носители. Но големите книги са отговорни и за още по-големи количества отпадъци. Рейчъл Гордън цитира прогнози на продукта, според който местнaта власт ще похарчи около 54 милиона долара да се освободи от нежеланата телефонна книга и 9 милиона щатски долара годишно, за да бъдат рециклиратни.

mediacafe.bg

 

За автора