Стани част от екипа на „Нощта“

Фондация „Отворени Изкуства“ търси да присъедни към екипа си енергичен, отговорен  и организиран човек на позиция координатор проекти. Работата е с пълна заетост 5 дни в седмицата, на граждански договор с фиксирано месечно заплащане до края на октомври 2016 г., с възможност за продължение.

Задълженията и отговорностите на координатора  включват:

 • Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делигираните проекти с проследяване за навременното им и коректно реализиране
 • Контрол и отговорност към бюджета на проектите
 • Комуникация с партньори и технически изпълнители по различните проекти
 • Комуникация с участници в проектите
 • Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания
 • Работа със стажанти и доброволци
 • Съставяне, придвижване и архивиране на документация
 • Организиране и съставяне на отчети
 • Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и координаторите на другите проекти
 • Конфиденциалност

Изисквания към кандидата:

 • Добри комуникационни умения за работа в екип и бърза адаптивност
 • Увереност и способност за взимане на решения
 • Умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения
 • Добри познания по английски език
 • Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет
 • Коректен сте към работодателя и колегите си
 • Разпознавате възможността като дългосрочна работна практика

Какво дава позицията?

 • Важна роля в една от най-активните и утвърдени културни организации с история в Пловдив и страната
 • Възможност да допринесете за нови и установени културни проекти, които носят позитивна промяна в обществото и общността
 • Доверие и уважение от организацията, екипа и партньорите й, които са с изключително богат опит в културната, обществената сфера и събитийното планиране
 • Широко поле за трупане на опит и знания
 • Добра комуникативна среда

Ако проявявате интерес към позицията: Изпратете в срок до 30 май 2016 г. на имейл info@openarts.info следните задължителни документи:

 • CV със снимка и данни за контакт
 • мотивационно писмо в свободен текст
 • при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатстване и ще бъдат поканени на интервю в Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“.

Вашият коментар