Европейският парламент разкрива стажантски позиции

От 1-и февруари Европейският парламент предлага нови стажове в секретариата си.

Стажовете са предназначени за висшисти – общ вариант или журналистическа насоченост (чрез стипендия Шуман).

Изискванията към кандидатите са да бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна кандидатка, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник (Пропуски, позволяващи на членовете на ЕП свободно движение в държавите-членки, им се издават от председателя на Парламента веднага, след като той бъде уведомен за тяхното избиране); да са навършили 18 години към началната дата на стажа; да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз; да не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз.

Кандидатите за стипендиите „Робер Шуман“ с журналистическа насоченост трябва да докажат професионален опит, виден от публикувани произведения или от членство в сдружение на журналистите в държава — членка на Европейския съюз, или пък от придобита квалификация по журналистика, призната в държавите — членки на Европейския съюз, или в страните кандидатки.

Продължителността на стажовете е 5 месеца.

Подаването на документи се осъществява чрез онлайн форма.

За повече информация прочетете тук.

Вашият коментар