Стартира петото издание на Ф.И.Р.М.А. – студентско бизнес състезание

Стартира записването на петото издание на студентското състезание с бизнес насоченост Ф.И.Р.М.А. стартира. Може да се регистрирате на адрес young.overgas.bg /графа Състезания и конкурси, проект Ф.И.Р.М.А. 5/. Достатъчно е само да попълните формата и вече сте участник в играта. Целта е да се решават проблеми от бизнес средата, разделени в 4 категории: Реклама и корпоративни комуникации, Финансиране и планиране, IT, Корпоративна социална отговорност. Най-добрите три решения във всеки от отделите се класират на финала, а победителите в него получават шанс да стажуват във фирмите-спонсори на събитието.

Подробности и план за състезанието:

Първи кръг:

В него студентите сами се разпределят по двама в един от следните отдели:

  • Реклама и корпоративни комуникации;
  • Финанси и планиране;
  • IT;
  • Корпоративна социална отговорност.

Всяка група отдели получава казус, който трябва да реши. Най-добрите три казуса от всяка група се класират за финал.

Разпределението на отбори в системата http://young.overgas.bg става по следния начин:

  • Влизате в графа Групи.
  • Избирате една празна група-отдел. (Празна е такава, в която има 0 регистрирани потребители).
  • Вие и Вашите съотборници се регистрирате в нея.
  • Вашият отдел е Отдел „Името на отдела” и номера към него. Например Отдел „Финанси и планиране ” 15. ВАЖНО: Всеки участник може да участва в само в една група-отдел.
  • В графа „Документи” трябва да качите Вашите решени казуси. (Само членовете на групата виждат графите в нея „Документи” и „Форуми”).

Срок за регистрация и разпределение по групи: 13.04.2014 година.

На 14.04.2014 се качват казусите в системата в графа Документи. Решенията трябва да бъдат предадени до 20.04.2014 година.

На 29.04.2014 година ще бъдат обявени оценките и класираните за финал отдели.

ФИНАЛ:

Най-високо оценените три отдела от „Реклама и корпоративни комуникации”, най-високо оценените три отдела от „Финанси и планиране”, най-високо оценените три отдела от „IT” и най-високо оценените три отдела от „Корпоративна социална отговорност” се групират на случаен принцип в три фирми за финала. Всяка фирма съдържа по един от четирите групи отдели.

На 30.04.2014г. ще се проведат срещи и запознаване на отборите във всяка фирма.

На 30.04.2014 година се обявява в системата казусът за финал. Той е общ за цялата фирма.

На 12.05.2014 година, пред жури, фирмите представят своите решения.

Победителите получават стаж в компаниите – партньори на състезанието.

Състезание Ф.И.Р.M.А. се организира от Бизнес клуба на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Партньори са “Овергаз Инк”“Sopharma phamaceuticals”Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Методия АД

За автора

Вашият коментар