Стажантска програма в областта на икономиката

БФБ София АД предлага възможности за неплатен стаж за завършили магистри и бакалаври, студенти в магистърска програма или бакалаври в последната година на своето следване. Академичните области, които попадат в обхвата на дейността на БФБ-София, са: икономика, финанси, инвестиции, капиталови пазари, иконометрия и количествени науки.

От стажантите се очаква да допринасят активно към работата на дирекцията, в която провеждат стажа си. Предоставят им се възможности за изпълнение на конкретни аналитични, емпирични и изследователски задачи. Успешните кандидати получават шанс да  приложат на практика теоретичните си познания в областта на капиталовите пазари. 

Работата на всеки стажант се ръководи от ментор, но от стажанта се очаква също така да бъде инициативен и да работи самостоятелно или в екип с други стажанти.

Очаква се стажантите да имат отлични знания и умения в областта на количествените науки, езикови познания по български и английски език, добри умения при работа със стандартните Microsoft Office приложения. Познаването на структурата и тенденциите в развитието на капиталовите пазари е предимство.

Срокът на стажа  е от 2 до максимум 3 месеца.

За автора

Вашият коментар